Blindskriftsskyltar Plast

Blindskriftsskyltar Plast
Blindskriftsskyltar Plast Blindskriftsskyltar Plast
Artikelnummer: 31001
Tillgänglighet: I lager

Tillgängliga alternativ

* Färg bakgrund / Färg symbol & text:
tip
Välj vilken färg du vill ha på skyltens bakgrund samt vilken färg du vill ha på symbolen, texten & punktskriften. På ljusa väggar ska du använda svart eller & grå bakgrund & på mörka väggar ska du använda vit bakgrund på skylten.


* Storlek skylt:
tip
Välj önskad storlek på din skylt


* Symbol:
tip
Se flik "Symboler" nedan och väl sedan önskad symbol i rullistan. Dessa symboler sticker ut 1mm ifrån skyltens bakgrund.


* Taktil text:
tip
Välj om du vill ha taktil text på din skylt. Denna text sticker ut 1mm ifrån skyltens bakgrund.


* Punktskrift:
tip
Välj om du vill ha punktskrift på din skylt. Dessa punkter sticker ut ca. 0,5mm ifrån skyltens bakgrund.


Montering:

* Text:
tip
Skriv in texten för den taktila texten och/eller punktskriften.

250 kr
Antal:  
Exkl moms: 200 kr

Blindskriftsskyltar Plast

Vi tillverkar och säljer taktila sktyltar.
Skyltar med taktila symboler, texter och punkskrift, som både seende och synskadade personer kan läsa.

Här kan du skapa en blindskriftsskylt med standard symboler text och punkskrift, för tydlig uppmärkning av allmänna platser
Önskar du andra symboler, storlekar, färger etc... på din skylt? Kontakta oss, så hjälper vi dig att ta fram det du söker.


Placering och utformning
För att öka tydligheten är skarpa kontraster mellan bakgrund, skylt och text viktigt och därför placeras ljusa skyltar på mörk bakgrund och vice versa.
Vid montering bredvid en dörr, ska skylten placeras 1525mm från golv till centrum på skylt och 200mm ifrån dörrens karm.


Lagar och regler
Skyltning bör vara lättbegriplig och lättläst, ha ljushetskontrast och vara placerad på lämplig höjd för att kunna läsas och höras såväl av personer i rullstol som av stående personer med nedsatt syn.
Den bör placeras där man förväntar sig att den ska finnas och så att man kan komma tätt intill.
Textstorleken bör vara anpassad efter läsavståndet och ytan bör inte ge upphov till reflexer.
Skylten bör vara kompletterad med bokstäver i antingen upphöjd relief eller punktskrift eller båda samt i vissa fall med talad information och tydliga, lättförståeliga och välkända symboler.

En taktil skylt har både upphöjd text och punktskrift och kan läsas både med ögon och händer.
I lokaler och på platser för allmänheten bör skyltning "vara lättbegriplig och lättläst, ha ljushetskontrast och vara placerad på lämplig höjd för att kunna läsas och höras såväl av personer i rullstol som av stående personer med nedsatt syn".

Mer om detta finns att läsa på www.boverket.se
Följ oss på

Instagram

Facebook