• Fil
  • Importera filen(Ctrl+O)
  • Rensa allt(Ctrl+E)
  • Spara till mitt designbibliotek(Ctrl+S)
 • Designer

   Mina designer

   • Alla kategorier
   • Category #1
   • Ny kategori
  • Skriv ut

    Skriv ut design

  • Hjälp
   • Hur funkar det?

   • ctrl+a Välj alla objekt
    ctrl+d Kopiera det aktiva objektet
    ctrl+e Radera alla objekt
    ctrl+s Spara nuvarande arbete till min design
    ctrl+o Öppna en fill för att importera till designen
    ctrl+p Skriv ut
    ctrl++ Zooma ut
    ctrl+- Zooma in
    ctrl+0 Återställ zoom
    ctrl+z Ångra ändringar
    ctrl+shift+z Gör om ändringar
    ctrl+shift+s Ladda ned nuvarande design
    delete Radera det aktiva objektet
    Flytta det aktiva objektet till vänster
    Flytta det aktiva objektet till toppen
    Flytta det aktiva objektet till höger
    Flytta det aktiva objektet till botten
    shift+ Flytta det aktiva objektet till vänster 10px
    shift+ Flytta det aktiva objektet till toppen 10px
    shift+ Flytta det aktiva objektet till höger 10px
    shift+ Flytta det aktiva objektet till botten 10px
   • Custom help content
   • Custom help content 2
   • Custom help content 3
   • Custom help content 4
   • Copyright © 2021 Gravyrbutiken.se

    Powered by Lumise version 2.0.1

  • Shop
  • Ångra
  • Gör om
  • Design
  • Produkt
  • Text
  • Former
  • Cliparts
  • Mallar
  • Bilder
  • Lager
    Fler

  Klicka eller dra för att lägga till en text

  Click or drop images here

    Bug Reporting

    Vi skulle uppskatta om du meddelar ev. buggar som du kanske hittar i vår produktdesigner. Eller om du bara har synpunkter på hur vi kan förbättra den för dig.

    Tips: Om du vill skicka innehåll med skärmbilder eller video, kan du ladda upp dom till imgur.com or any drive services and put links here.

    • Börja designa genom att lägga till objekt från vänstra sidan
    • Alla valda objekt är grupperade | Avgruppera?
    • Gruppera objekt Gruppera positionen av de valda objekten
     • Alternativ för fyllnad

      Spara denna färgen

     • Alternativ
      • Justera automatiskt positionen av de valda objekten med andra objekt
      • ON: Behåll alla nuvarande objekt och lägg till mallen till dessa<br> OFF: Rensa alla objekt innan mallen används.
      • Ersätt den valda bilden med en ny istället för att skapa en ny
      • Välj hur du vill att bakgrundsbilden skall visas
     • Ersätt bilden
     • Beskär
     • Mask
      • Välj lagermask

     • Ta bort bakgrund
      • Ta bort bakgrund

      • Djup:

      • Läge:

     • Filter
      • Filter

       • Original
       • B&W
       • Satya
       • Doris
       • Sanna
       • Vintage
       • Gordon
       • Carl
       • Shaan
       • Tonny
       • Peter
       • Greg
       • Josh
       • Karen
       • Melissa
       • Salomon
       • Sophia
       • Adrian
       • Roxy
       • Singe
       • Borg
       • Ventura
       • Andy
       • Vivid
       • Purple
       • Thresh
       • Aqua
       • Edge wood
       • Aladin
       • Amber
       • Anne
       • Doug
       • Earl
       • Kevin
       • Polak
       • Stan

      • Ljusstyrka:

      • Mättnad:

      • Kontrast:

     • Rensa filter
     • Click then drag the mouse to start drawing. Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
     • QRCode text
     • Alternativ för fyllnad
      • Alternativ för fyllnad

       Spara denna färgen

       • Genomskinlig:

       • Genomstyrkningsbredd:

       • Genomstyrkningsfärg:

      • Avgruppera positionen
      • Ordna lager
      • Position
       • Position på objektet

        Lås objektets position:

       • Centrera lodrätt
       • Vänsterjustera övre
       • Centrera övre
       • Högerjustera övre
       • Centrera vågrätt
       • Mitten vänster
       • Centrera mitten
       • Mitten höger
       • Tryck ← ↑ → ↓ för att flytta 1 px, <br>Klicka samtidigt SHIFT tangenten för att flytta 10px varke tryck!
       • Vänster botten
       • Centrerat botten
       • Höger botten
      • Förändringar
       • Rotera:

       • Skeva X:

       • Skeva Y:

       • Vänd X:
        Vänd Y:

        Omforma fritt genom att hålla nere SHIFT+⤡

      • Typsnittsfamilj
      • Ändra text
       • Ändra text

       • Typsnittsstorlek:

       • Bokstavsavstånd

       • Line height

      • Texteffekter
       • Texteffekter

       • Radius

       • Mellanrum

       • Kurva

       • Höjd

       • Offset

       • Trident

      • Textjustering
      • Versaler/gemener
      • Font weight bold
      • Kursiv text
      • Understruken text
      Scroll to zoom